Nomads: Leisure

Z wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z osobami, które definiują siebie jako nomadów lub żyją w ten sposób, wynika, że definicja czasu wolnego jako czasu, którym dysponujemy po wykonaniu obowiązków, nie jest dla tej grupy odpowiednia. Praca, życie, podróżowanie są dla nich przenikającymi się sferami. Trudno znaleźć wyraźną granicę wyznaczającą czas wolny.

Zasadne natomiast jest pytanie o ich inne pasje czy zainteresowania. Dużo osób wskazuje na sporty, wędrówki górskie, wspinaczkę, rower czy bieganie. Wynika to zarówno z faktu, że są to najczęściej osoby aktywne, jak i ze świadomości pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na człowieka (energia, przedłużenie młodości).

Wiele osób podkreśla, że w czasie wolnym od innych zajęć poznaje okolicę, mieszkańców, zwyczaje, jedzenie. Większość z nich preferuje styl określany jako slow travel. Nie są nastawieni na turystyczne zwiedzenie. Wolą dokładniej poznać miejsca, w których żyją, zagłębić się w ich kulturę czy nawet historię. Poczuć się mieszkańcami.

W niezauważalny wręcz sposób wpisuje się we wnętrza sprzęt elektroniczny. Producenci prześcigają się, tworząc np. cieńsze, lżejsze i ładniejsze telewizory. Nowy, rekordowo cienki telewizor LG, określany jest mianem wallpaper TV (telewizor tapeta).

Zamknij

Pobierz bezpłatnie:
Wędrowcy. Raport o współczesnych nomadach.

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty:
Wędrowcy. Raport o współczesnych nomadach.

Cena netto: zł VAT: zł Cena brutto (do zapłaty): 0 zł
  • Dane do wystawienia FV proforma:

  • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
  • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
  • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez Infuture Hatalska Foresight Institute, prowadzony przez firmę hatalska.com Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Gostyńska 107, administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.