Smart Energy

Globalne zapotrzebowanie na energię stale wzrasta. Analitycy Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) szacują, że do 2040 roku zwiększy się ono o 30% (rozwój globalnej gospodarki, wzrost liczby ludności, postępujący proces urbanizacji, elektryfikacja motoryzacji i in). Odnawialne źródła energii (energia: wiatrowa, słoneczna, wodna, pływów, geotermalna, biopaliwa i odnawialna część odpadów) są megatrendem, który wpłynie na światową energetykę.

Zastosowanie energii ze źródeł odnawialnych ma wiele potencjalnych korzyści, w tym: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, dywersyfikacja dostaw energii i mniejsza zależność od rynków paliw kopalnych.

Nawet na poziomie deklaracji oszczędzanie energii nie jest zagadnieniem, które przykuwa uwagę szerokiego grona użytkowników (badanie CAWI na reprezentatywnej próbie internautów N=1287, wrzesień 2018). Tylko co dziesiąty respondent wskazał, że jest to dla niego bardzo ważna kwestia. Zaledwie 16% ankietowanych zna dokładny koszt rachunku za miesięczne zużycie energii elektrycznej w swoim gospodarstwie domowym. Blisko połowa badanych internautów nigdy się nie zastanawiała nad tym, jak skutecznie oszczędzać energię, bądź nie wie, jak to robić. Na tym tle pozytywnie wyróżnia się grupa osób posiadających dzieci.

Lista codziennych, prozaicznych czynności, które realnie przekładają się na oszczędności, jest długa. Spośród energooszczędnych działań najczęściej podawano wyłączanie urządzeń aktualnie nieużywanych (53%), gaszenie światła w pomieszczeniach, w których nikt nie przebywa (49%), włączanie pralki tylko wtedy, kiedy jest pełna (49%), wkładanie do lodówki, zamrażarki tylko ostudzonych potraw (47%). Nawet wśród grupy respondentów, która deklaruje, że oszczędzanie energii jest w dużym bądź bardzo dużym stopniu dla nich ważne, jedynie 70% wykonuje codzienne czynności, które realnie przyczyniają się do zmniejszenia zużycia prądu.

Rozwiązania smart home z jednej strony oferują różnorodne energooszczędne i zrównoważone rozwiązania, a z drugiej strony zdejmują z nas konieczność pamiętania o wielu prozaicznych działaniach, jak wyłączanie nieużywanych sprzętów czy gaszenie światła w pomieszczeniach, w których nikt nie przebywa. Mogą więc realnie przyczynić się do bardziej racjonalnego gospodarowania energią.


Workshops: Smart living

We invite you to workshops consisting of 2 modules:

 • Module 1: Inspirational presentation (conclusions from the report in a nutshell),

 • Module 2: Working out the consequences of the trends presented for your business.

Workshop outcome:

 • specific business concepts in response to selected trends,
  knowledge of the most important social, technological and economic trends in the context of smart living.
ASK FOR DETAILS
 • Request an offer

 • My personal data provided in the above form shall be processed by Infuture Hatalska Foresight Institute, run by hatalska.com Natalia Hatalska-Woźniak, NIP [Tax Identification Number] 9581316257, based in Gdańsk, ul. Gostyńska 107, personal data controller, to process the inquiry. Providing data is necessary to process the inquiry. The basis for data processing is my request. Personal data shall be processed while the inquiry is being processed. I have been informed that I have the right to access my data, correct it, request the restriction of its processing or erasure as well as the right to lodge a complaint with the supervisory authority.
Zamknij

Pobierz bezpłatnie:
Smart living

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty:
Smart living

Cena netto: zł VAT: zł Cena brutto (do zapłaty): 0 zł
 • Dane do wystawienia FV proforma:

 • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
 • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
 • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez Infuture Hatalska Foresight Institute, prowadzony przez firmę hatalska.com Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Gostyńska 107, administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.