About us

infuture.institute

– is a forecasting institute that defines the most important trends, better describes them, and indicates the consequences for the economy, market categories or specific brands.

The institute was established by Natalia Hatalska (see more), one of the most influential and recognised experts in the field of analysis, forecasting, and research of trends in relations between the market, brand, technology, and consumer.

 • Natalia Hatalska
  I have been analysing trends and what may happen in the future professionally for 15 years. Earlier, I did it myself, as a shadow consultant. But in 2015, I decided that I would like to do it on a larger scale. So I founded a research institute analysing the future. Today, we are an interdisciplinary team of anthropologists, sociologists, and psychologists who conduct research in many areas – starting from the FMCG, through the pharmaceutical and medical sectors, and ending with industry. We work with many methods, both those that are commonly used in foresight and those that we develop ourselves. I believe that what we do makes sense. We want to help companies understand the future so that it really can be better.
  Natalia Hatalska | CEO, Head of foresight

The institute monitors and analyses all factors, especially the technological and social ones, which can cause fundamental changes in particular categories in a given time perspective (short, medium, and long term). On this basis, it defines trends, describes them, and indicates the consequences for the economy, market categories or specific brands. It answers the what-can-happen question, thereby providing companies and organisations with the basis for strategic planning. It helps to prepare for change, make better decisions, look for opportunities, and discover new directions of development.

Zamknij

Download free of charge :
[eng] Cytat z formsem – William Gibson

Teasers in articles :
[eng] Cytat z formsem – William Gibson

Net price : zł VAT: zł Gross price (to be paid) : 0 zł
 • Dane do wystawienia FV proforma:

 • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
 • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
 • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Hidden
 • My personal data provided in the above form shall be processed by INFUTURE.INSTITUTE, run by INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, NIP [Tax Identification Number] 9581316257, based in Gdańsk, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), personal data controller, to process the inquiry. Providing data is necessary to process the inquiry. The basis for data processing is my request. Personal data shall be processed while the inquiry is being processed. I have been informed that I have the right to access my data, correct it, request the restriction of its processing or erasure as well as the right to lodge a complaint with the supervisory authority.
 • Hidden

Dołącz do newslettera infuture.institute

Każdego dnia w instytucie dzielimy się wiedzą. Raz na jakiś czas zbieramy to, co dla nas najważniejsze i wysyłamy w newsletterze.

Znajdziecie w nim:

 • wyniki naszych badań,
 • informacje z obszaru trendowego,
 • autorskie teksty, raporty, komentarze ekspertów,
 • a także „rozmowy o przyszłości”.

"*" indicates required fields

*
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zostałem poinformowany, że moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, zwykłego, polegającego na analizie wykonanej przez osobę odpowiedzialną za działania marketingowe, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dobór odpowiednich ofert handlowych. Mam prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania.*