Analyzes & reports

Based on change signals, the institute develops likely scenarios of the future for a specific market area from a medium and/or long term perspective (5 < t 20 and 20 t 50). We diagnose trends that may affect aspects of the market: products, services, communications, and consumer behaviour. We point out the consequences of future changes. The analyses prepared can be a starting point for strategic planning.

We analyse data in the context of social, economic, technological, environmental, and political trends. We analyse how consumer insights (developed e.g. during workshops with consumers or in-depth interviews) translate into the future, where specific consumer attitudes come from. To the analysis of ‘the world today’ we add a forecasting element, a look into the future, because all conducted research should aim to determine the directions of development of the company or organisation and is done in order to make decisions for the future.

Sample forecasting publications

Future of the labour market, Future of TV, Future of food, Future of office buildings – these are examples of the institute’s publications, developed in cooperation with the Partners, addressed to a broad audience.


A Partner in this type of project can participate in the research process, they get access to all data as well as high-quality content for use in marketing communications. This way, the Partner builds the image of a brand creating the future of the industry and market.

Reports and internal analyses

Reports and internal analyses are by their nature not intended for a broad audience and only the customer has access to them. These are forecasts for the future of the industry or market category based on the analysis of trends and change factors important for a given enterprise.

In the analysis, we use expert interviews or quantitative and qualitative research among other techniques. The study contains possible scenarios for the future and demonstrates the consequences of possible changes for the market and the company, providing a closer view of the areas of innovation that will enable your business to achieve a competitive advantage. The process ends with workshops on developing business solutions in response to the forecast scenarios. This form of cooperation is a robust starting point for strategic planning.

Zamknij

Download free of charge :
Analyses and reports

Teasers in articles :
Analyses and reports

Net price : zł VAT: zł Gross price (to be paid) : 0 zł
 • Dane do wystawienia FV proforma:

 • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
 • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
 • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Hidden
 • Request an offer

 • My personal data provided in the above form shall be processed by Infuture Hatalska Foresight Institute, run by INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, NIP [Tax Identification Number] 9581316257, based in Gdańsk, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), personal data controller, to process the inquiry. Providing data is necessary to process the inquiry. The basis for data processing is my request. Personal data shall be processed while the inquiry is being processed. I have been informed that I have the right to access my data, correct it, request the restriction of its processing or erasure as well as the right to lodge a complaint with the supervisory authority.
 • Hidden

Dołącz do newslettera infuture.institute

Każdego dnia w instytucie dzielimy się wiedzą. Raz na jakiś czas zbieramy to, co dla nas najważniejsze i wysyłamy w newsletterze.

Znajdziecie w nim:

 • wyniki naszych badań,
 • informacje z obszaru trendowego,
 • autorskie teksty, raporty, komentarze ekspertów,
 • a także „rozmowy o przyszłości”.

"*" indicates required fields

*
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zostałem poinformowany, że moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, zwykłego, polegającego na analizie wykonanej przez osobę odpowiedzialną za działania marketingowe, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dobór odpowiednich ofert handlowych. Mam prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania.*