zamknij

Select language

Select currency

Innovation implementation

We live in times where changes are progressing rapidly and dynamically, overnight in fact. Companies and organisations are constantly trying to find themselves in the pursuit of the ‘next big thing’. However, they often need support and additional knowledge – which direction to follow, which changes to pay special attention to. The institute supports its Partners in pro-innovation activities and strategic planning.

To broaden our knowledge about innovations in Polish companies, we conducted a survey of 269 representatives of companies of various sizes, operating in various industries, who conducted work and/or implemented innovations. The completed research and the conversations with experts and entrepreneurs allowed us to identify key success factors necessary in the process of implementing innovation. On this basis, we have developed workshops that can help you effectively go through the process from generating ideas to their implementation. The workshops consist of the following modules:

I. See & Experience

An individually developed process that combines selected research tools (in order to learn the expectations, desires, fears, concerns, and behaviour of consumers) and workshop tools (to work out their consequences for the future of business).

The module may comprise the following activities:

II. Do & Implement

The results of this process are the development of new solutions, selection of the most business-relevant ones, prototyping, and their actual implementation.  The innovations developed may include new products, services, process improvements, technological changes or new communication strategies.

This module is focused on supporting the process of concept creation and selection, building business models, prototyping, and innovation testing. It consists mainly of several creative and strategic workshop sessions as well as several reporting and consulting meetings.

The whole process can take from several weeks to several months.

In both modules, we always prepare a custom set of workshop tools that will allow you to achieve the set goals within a few days. The proposed processes are always a set of techniques for quick and effective work, which draw on such methods as design sprint, innovation games, and proprietary tools developed by Natalia Hatalska and the infuture team.

Zamknij

Download free of charge :
Innovation implementation

Teasers in articles :
Innovation implementation

Net price : 0 zł VAT: 0 zł Gross price (to be paid) : 0 zł
 • Dane do wystawienia FV proforma:

 • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
 • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
 • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Hidden
 • Request an offer

 • My personal data provided in the above form shall be processed by Infuture Hatalska Foresight Institute, run by INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, NIP [Tax Identification Number] 9581316257, based in Gdańsk, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), personal data controller, to process the inquiry. Providing data is necessary to process the inquiry. The basis for data processing is my request. Personal data shall be processed while the inquiry is being processed. I have been informed that I have the right to access my data, correct it, request the restriction of its processing or erasure as well as the right to lodge a complaint with the supervisory authority.
 • Hidden

Dołącz do newslettera infuture.institute

Każdego dnia w instytucie dzielimy się wiedzą. Raz na jakiś czas zbieramy to, co dla nas najważniejsze i wysyłamy w newsletterze.

Znajdziecie w nim:

 • wyniki naszych badań,
 • informacje z obszaru trendowego,
 • autorskie teksty, raporty, komentarze ekspertów,
 • a także „rozmowy o przyszłości”.

"*" indicates required fields

*
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zostałem poinformowany, że moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, zwykłego, polegającego na analizie wykonanej przez osobę odpowiedzialną za działania marketingowe, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dobór odpowiednich ofert handlowych. Mam prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania.*