Research

Present Thinking

To create the scenarios of ‘tomorrow’, we must understand the world ‘today’. Therefore, we constantly analyse current problems, attitudes, needs and the expectations of consumers, industry experts, and those interested in development. We conduct quantitative and qualitative research. We use both classic research methods and non-standard custom tools to acquire knowledge and inspiration.

The most commonly used research methods:

Effects: We present the acquired data in the form of reports, inspirational presentations or
workshops, always embedded in the context of current social, technological,
economic, environmental, and political trends. All this to finally settle the collected
data in the context of the future. We also analyse how the identified problems, aspirations, pursuits,
expectations, concerns, and fears of consumers may influence the future of the analysed market area.

Future Thinking

Work on the future carried out in the infuture thinking model is an essential element of the innovation process. It is a way to expand thinking and gives an incentive to work out solutions that go beyond the usual patterns. Therefore, in our work, we supplement the process of research and analysis of knowledge about consumers ‘today’ with forecasting methods and trend knowledge. The conclusions drawn in the research and development process can be the basis for determining the development directions of an enterprise or organisation.

We select the methods of researching the future depending on the project and the task we are facing. Factors of change are analysed extensively, among others, based on the STEEP (sociological – technological – economic – environmental – political) model. Consumers use many categories at the same time, and if something suits them in one of these categories, they transfer it to the other. For this reason, it is so important to observe trends widely – in many areas at the same time, as inspirations usually come from outside of their own category. Therefore, we also work with consumers based on workshops looking for answers to their questions or searching for insights.

The most commonly used research methods:

Effects: We develop the analysis of obtained data in the form of proprietary tools, i.a.:

Zamknij

Download free of charge :
[eng] Research

Teasers in articles :
[eng] Research

Net price : zł VAT: zł Gross price (to be paid) : 0 zł
 • Dane do wystawienia FV proforma:

 • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
 • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
 • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Hidden
 • Request an offer

 • My personal data provided in the above form shall be processed by Infuture Hatalska Foresight Institute, run by INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, NIP [Tax Identification Number] 9581316257, based in Gdańsk, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), personal data controller, to process the inquiry. Providing data is necessary to process the inquiry. The basis for data processing is my request. Personal data shall be processed while the inquiry is being processed. I have been informed that I have the right to access my data, correct it, request the restriction of its processing or erasure as well as the right to lodge a complaint with the supervisory authority.
 • Hidden

Dołącz do newslettera infuture.institute

Każdego dnia w instytucie dzielimy się wiedzą. Raz na jakiś czas zbieramy to, co dla nas najważniejsze i wysyłamy w newsletterze.

Znajdziecie w nim:

 • wyniki naszych badań,
 • informacje z obszaru trendowego,
 • autorskie teksty, raporty, komentarze ekspertów,
 • a także „rozmowy o przyszłości”.

"*" indicates required fields

*
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zostałem poinformowany, że moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, zwykłego, polegającego na analizie wykonanej przez osobę odpowiedzialną za działania marketingowe, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dobór odpowiednich ofert handlowych. Mam prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania.*