zamknij

Wybierz język

Wybierz walutę

Raporty

TrendSignals Retail

Od ponad 5 lat monitorujemy rynek retail & e-commerce w celu identyfikacji trendów. Efektem naszej pracy są m.in raporty Trend Signals Retail. Nasz kolejny raport #4 Trend Signals Retail przeznaczony jest dla sieci retail, firm e-commerce, producentów FMCG, dystrybutorów, firm logistycznych. Cztery razy w roku dostarczamy w nim podsumowanie naszych 3-miesięcznych obserwacji rynku. W zeszłym roku opracowaliśmy dla naszych Partnerów 4 takie raporty, to ponad 70 kart trendowych i ponad 200 inspirujących case studies. 

Poniżej wymienione etapy stanowią jednocześnie obszary trendowe, które stają się punktem wyjścia do definiowania trendów w retailu. 

CLEAN TRACEABILITY 

Clean Traceability to trend wskazujący na rolę identyfikowalności produktów w łańcuchach dostaw. Światowe badania, w których wzięło 150 liderów łańcuchów dostaw, pokazują, że 68% ich przedstawicieli postrzega identyfikowalność jako „bardzo lub niezwykle ważną”.

Jest ona ściśle związana z transformacją cyfrową, rozwojem technologii blockchain czy IoT, które pozwalają na dostęp do danych w czasie rzeczywistym. Transparentna identyfikowalność produktów umożliwia firmom osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju, wzmocnienie efektywności w działaniach czy wzrost rezyliencji łańcucha dostaw.

Niezmiernie istotnym aspektem w przypadku tego trendu jest wpływ identyfikowalności na zrównoważone działania marek (oraz ich mierzalność). Skuteczne śledzenie materiałów i towarów może pomóc w usprawnieniu procesów, inwentaryzacji, dostaw oraz w konsekwencji — w redukcji emisji dwutlenku węgla.

Firmy ze wszystkich sektorów zobowiązują się do osiągnięcia zerowej emisji netto. Pomiar emisji dwutlenku węgla w cyklu życia produktów jest najbardziej znaczącym sposobem zilustrowania, w jaki sposób procesy produkcyjne i wykorzystanie surowców wpływają na ogólny ślad węglowy marki.

Identyfikowalność jest też kluczowym narzędziem w trosce o autentyczność i transparentność marek. Udostępnianie danych o produktach (informacje o zrównoważonym rozwoju, sprawiedliwym handlu, dobrostanie zwierząt) stają się coraz bardziej istotne dla świadomych konsumentów. Z ogólnoświatowego badania wynika bowiem, że około połowa respondentów bierze pod uwagę czynniki związane ze zrównoważonym rozwojem przy podejmowaniu decyzji zakupowych.

RAPID DELIVERIES 

Trend Rapid Deliveries podkreśla potrzebę stałego zwiększania szybkości dostaw. Na chwilę obecną rozpatrywać go można głównie w kontekście produktów FMCG. Pojawienie się na rynku nowych graczy szybkiej dostawy produktów spożywczych (Buyk, GoPuff, Gorilllas) zmienia jednak status quo także w przypadku retailerów. Szybkość dostawy wpływa na 52% decyzji zakupowych konsumentów.*

Retailerzy zmuszeni są niejako do wdrażania rozwiązań mających na celu coraz szybszą dostawę i realizację zamówień, czy to poprzez wykorzystanie istniejącej sieci sklepów lub wdrażanie ciemnych sklepów (ang. dark stores) lub centrów mikrorealizacji. Bardzo ważnym aspektem w kontekście tego trendu jest kwestia ostatniej mili (Last Mile Delivery), czyli przemieszczanie towarów już do miejsc docelowych.

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania konsumentów na coraz szybsze dostawy (kreowanym w dużym stopniu przez nowych graczy na rynku) retailerzy testują rozwiązania bazujące na dronach (Walmart w niektórych lokalizacjach testuje dostawy za ich pośrednictwem) czy autonomicznych pojazdach. W Stanach Zjednoczonych 7-Eleven planuje rozszerzyć pilotaż usługi autonomicznej dostawy produktów o wykorzystanie botów R2, które docelowo mają rozwozić produkty bez obecności pasażerów w pojeździe. Należy pamiętać, że trend ten funkcjonuje równolegle do zjawiska kultury opóźnień związanego z opóźnieniami w dostawach materiałów i zasobów wynikającymi z zakłóceń łańcuchów dostaw na świecie.

AT-HOME ECONOMY 

At-Home Economy to trend wskazujący na dom jako na nową platformę sprzedaży, doświadczeń i budowania relacji z klientem. Wybuch pandemii COVID-19 czy digitalizacja różnych obszarów życia zmieniły sposób, w jaki konsumenci uczą się, pracują, robią zakupy czy spędzają czas. Dom stał się nową, główną platformą doświadczeń, a tym samym nowym istotnym kanałem sprzedaży. Marki i retailerzy próbują dostać się do domowych przestrzeni za pośrednictwem wielokanałowych usług. Z raportu E-commerce w Polsce 2021 wynika, że aż dla 73% ankietowanych brak konieczności wychodzenia z domu jest czynnikiem motywującym do robienia zakupów online.

W ramach tego trendu marki pozwalają konsumentom zwizualizować sobie produkty w domach lub zanurzyć się w wirtualnym świecie, gdzie tworzone sklepy i produkty na wzór rzeczywistych (mowa tutaj o technologii digital twin). Za pomocą urządzeń domowych, smart-rzeczy, marki docierają do klienta w wielu kanałach, tak aby jego doświadczenie z marką „at home” było jak najbardziej angażujące.

Trend At-Home Economy jest mocno wspierany przez internet rzeczy (IoT) oraz asystentów głosowych — technologie, które pośredniczą pomiędzy domowymi aktywnościami konsumentów, a markami. Rozwój powyższych technologii sprawia, że trend At-Home Economy przenika się także z trendem A-Commerce, czyli sprzedaży anywhere, w każdym miejscu i o dowolnym czasie. 

W pełnej wersji raportu TrendSignals Retail 4/2021

• 14 kart trendów,

• 42 inspirujące case studies,

• 3 karty z inspirującymi badaniami „infuture.insigths”

Zamów pełen raport: raporty@infuture.institute 

Co w pełnej wersji raportu?

Zamów dostęp do pełnej wersji raportu:

• raport dostępny w subskrypcji (4 raporty w roku, dostarczane co 3 miesiące),
• płatność po każdym otrzymanym raporcie,
• format: .pdf,
• licencja dla wszystkich pracowników danej firmy / spółki, czyli wszystkich zainteresowanych (!)

ZAMÓW
 • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Hidden

Poznaj raporty:

TrendSignals Finanse

TrendSignals Finanse

Raport TrendSignals Finance to pierwszy raport trendowy poświęcony sektorowi finansowemu. To kwartalny dokument nie tylko […]
POBIERZ
Mapa Trendów 2022

Mapa Trendów 2022

Świat lustrzany, Biologia technocentryczna, Deglobalizacja, Transformacja klimatyczna, Zmiany demograficzne, Kryzysy zdrowotne, Utrata spójności społecznej to […]
POBIERZ
Fluidity 
& Sustainability

Fluidity 
& Sustainability

Ten raport TrendSignals poświęcony został zrównoważonemu rozwojowi oraz koncepcji zmienności. #sustainability oraz #fluidity to jednocześnie […]
POBIERZ
Zamknij

Pobierz bezpłatnie:
#4 TrendSignals – Retail

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty:
#4 TrendSignals – Retail

Cena netto: 0 zł VAT: 0 zł Cena brutto (do zapłaty): 0 zł
 • Dane do wystawienia FV proforma:

 • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
 • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
 • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Hidden

Dołącz do newslettera infuture.institute

Każdego dnia w instytucie dzielimy się wiedzą. Raz na jakiś czas zbieramy to, co dla nas najważniejsze i wysyłamy w newsletterze.

Znajdziecie w nim:

 • wyniki naszych badań,
 • informacje z obszaru trendowego,
 • autorskie teksty, raporty, komentarze ekspertów,
 • a także „rozmowy o przyszłości”.

"*" oznacza pola wymagane

*
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zostałem poinformowany, że moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, zwykłego, polegającego na analizie wykonanej przez osobę odpowiedzialną za działania marketingowe, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dobór odpowiednich ofert handlowych. Mam prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania.*