zamknij

Wybierz język

Wybierz walutę

Raporty

Przyszłość w erze cyfrowej zmiany

Transformacja cyfrowa nie jest nowym zjawiskiem. Tak naprawdę trwa już od 20 lat. Zaczęła się w 2000 roku, zmieniając wówczas całkowicie funkcjonowanie takich branż, jak muzyka, fotografia, czy wypożyczalnie filmów wideo i do dziś zmienia kolejne kategorie. Proces transformacji dotyczy każdej branży. Jak organizacje powinny się do niej przygotować? Jaką strategię opracować?

Transformacja cyfrowa jako priorytet

Ogólnoświatowe badanie zrealizowane jesienią ubiegłego roku przez Protiviti na grupie blisko 900 CEO i dyrektorów zarządzających pokazało, że transformacja cyfrowa i ryzyka z nią związane znajdują się na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o uwagę, priorytet i zaangażowanie menedżerów wysokiego szczebla w 2019 roku.

 • Taki wynik nie zaskakuje – transformacja cyfrowa to dziś słowo-klucz i jako takie odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Mamy pełną świadomość konieczności jej przeprowadzenia, choćby ze względu na efekty, które gwarantuje – m.in. poprawę efektywności kosztowej lub w ogóle redukcję kosztów, wzrost konkurencyjności, czy innowacyjność
  Natalia Hatalska | CEO infuture.institute

Czynniki, które zmienią przyszłość organizacji

Kluczową rolę w kontekście zmian zachodzących we współczesnym świecie pełnią tzw. czynniki zmian. Są to istniejące już, wczesne sygnały – wśród nich nie tylko technologie, ale też zmiany prawne, postawy społeczne, zmiany środowiskowe czy czynniki ekonomiczne, których upowszechnienie sprawi, że nasz świat, otoczenie biznesowe i przyszłość organizacji będą wyglądać zupełnie inaczej. Rozpoznanie ich jest o tyle istotne, że pozwala odpowiednio wcześniej przygotować się na przyszłość.

55% vs 34%

Z badania zrealizowanego na potrzeby niniejszego raportu wynika, że czynniki technologiczne w dużym i bardzo dużym stopniu analizuje 55% organizacji, natomiast czynniki pozatechnologiczne zaledwie 34% z nich. Nasz raport ma na celu pokazanie, jak ważne w procesie transformacji cyfrowej są czynniki pozatechnologiczne i uświadomienie, że najważniejszym ogniwem w transformacji są ludzie – pracownicy i konsumenci.

Czy w kontekście świata, który zmaga się z wyczerpywaniem się zasobów, zanieczyszczeniem środowiska, kryzysem energetycznymi i innymi konsekwencjami zmiany klimatu, kwestie środowiskowe traktowane będą jako te, które oddziałują na strategię organizacji?

Czy sprawdzą się wskazania ekonomistów, którzy mówią że AI będzie miała na ludzkość taki wpływ, jaki miało upowszechnienie się elektryczności czy internetu? Jakie znaczenie dla otoczenia i decyzji biznesowych będą miały czynniki z pozaekonomicznych obszarów, jak migracje żywieniowe, ekonomia współpracy, podejście work-life integration czy samotność? Jak będą istotne dla transformacji branż i przedsiębiorstw?

Trendy – strategia, a obecna sytuacja

 • Aby mądrze inwestować w technologie oraz wdrażać je z powodzeniem w swoich strukturach organizacyjnych, należy jednak wcześniej opracować długoterminową strategię rozwoju przedsiębiorstwa. Takie strategie opracowuje się w oparciu o szereg czynników wpływających na makro i mikrootoczenie firmy. (…) Dopiero dzięki obserwacji przenikających się oraz oddziałujących na siebie wzajemnie trendów, organizacje są w stanie określić swoją obecną sytuację rynkową oraz opracować strategię na przyszłość
  Dariusz Piotrowski  | VP Sales and General Manager Poland Dell Technologies

Za najważniejsze czynniki pozwalające odnieść sukces w przeprowadzaniu transformacji cyfrowej uznano dobrze dobraną technologię i dedykowane rozwiązania (39% wskazań). Dopiero na drugim miejscu znaleźli się dobrze przygotowani pracownicy (36%). Tymczasem wiadomo, że nawet najlepsza technologia nie zapewni sukcesu, jeśli do zmiany nie będą przekonani i włączeni ludzie. Tabela z czynnikami zmian podzielonymi na – nieuniknione (do uwzględnienia w strategii) i ważne (do uwzględnienia w scenariuszach), która znajduje się w tym raporcie, pozwoli szerzej spojrzeć na problematykę transformacji cyfrowej.

Scenariusze, które pozwolą zrozumieć transformację cyfrową

Drugim najważniejszym modułem naszego raportu są scenariusze przyszłości, czyli wizje przyszłych możliwości oraz dróg rozwoju. Przedstawiają w sposób holistyczny przyszłe uwarunkowania. Rozszerzają perspektywę postrzegania tego, co przed nami. Wspierają w procesie planowania i podejmowania decyzji. W kontekście organizacji scenariusze przyszłości stanowią narzędzie pozwalające lepiej zrozumieć środowisko związane z transformacją cyfrową i w konsekwencji zaplanować kroki niezbędne do jej przeprowadzenia.

Stworzone scenariusze przyszłości mogą posłużyć jako narzędzie do zdiagnozowania sytuacji własnej organizacji w obliczu nadchodzących zmian. W pełnej wersji raportu znajdują się ich 5:

Poznaj raporty:

Pracownik przyszłości

Pracownik przyszłości

Wielu z nas niepokoi się, że w najbliższej przyszłości praca ludzka zostanie całkowicie zautomatyzowana. Czy […]
POBIERZ
Mapa Trendów 2022

Mapa Trendów 2022

Świat lustrzany, Biologia technocentryczna, Deglobalizacja, Transformacja klimatyczna, Zmiany demograficzne, Kryzysy zdrowotne, Utrata spójności społecznej to […]
POBIERZ
Challenges Of Today

Challenges Of Today

Ten numer TrendSignals postanowiliśmy poświęcić trendom, które ulegną nasileniu w związku ze zmianami społecznymi, gospodarczymi […]
POBIERZ
Zamknij

Pobierz bezpłatnie:
Przyszłość w erze cyfrowej zmiany (raport)

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty:
Przyszłość w erze cyfrowej zmiany (raport)

Cena netto: 100 zł VAT: 23 zł Cena brutto (do zapłaty): 123 zł
 • Dane do wystawienia FV proforma:

 • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
 • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
 • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Hidden

Dołącz do newslettera infuture.institute

Każdego dnia w instytucie dzielimy się wiedzą. Raz na jakiś czas zbieramy to, co dla nas najważniejsze i wysyłamy w newsletterze.

Znajdziecie w nim:

 • wyniki naszych badań,
 • informacje z obszaru trendowego,
 • autorskie teksty, raporty, komentarze ekspertów,
 • a także „rozmowy o przyszłości”.

"*" oznacza pola wymagane

*
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zostałem poinformowany, że moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, zwykłego, polegającego na analizie wykonanej przez osobę odpowiedzialną za działania marketingowe, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dobór odpowiednich ofert handlowych. Mam prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania.*