zamknij

Wybierz język

Wybierz walutę

Nomads: Family&Friends

Współczesny nomada raczej przemieszcza się sam. Co trzeci respondent (32% wskazań – badanie CAWI na grupie cyfrowych nomadów N=98, Mobil Institute na zlecenie infuture hatalska foresight institute, wrzesień/listopad, 2016 r.) zadeklarował, że woli podróżować indywidualnie, a co piąty przyznał, że preferuje podróżowanie w towarzystwie.

Podczas wywiadów pogłębionych rozmówcy podkreślali, że jedną z najważniejszych wartości takiego trybu życia jest poznawanie nowych ludzi i nawiązywanie relacji, a społeczności w których funkcjonują, są dla nich bardzo ważne. Potwierdzają to badania ilościowe: 43% badanych zadeklarowało, że zgadza się ze stwierdzeniem „moi przyjaciele są dla mnie jak rodzina”, a 24% cyfrowych nomadów utrzymuje kontakt z osobami, które poznało w przeszłości.

Infuture.institute, badanie ilościowe (CAWI). Zebrano opinie od 1022 polskich internautów.

Definicja klasycznej rodziny uległa rozszerzeniu – w jej skład wchodzą przyjaciele, znajomi czy czasami nawet współpracownicy (43% badanych zgadza się ze stwierdzeniem „moi przyjaciele są dla mnie jak rodzina”). 45% respondentów zadeklarowało, że zgadza się ze stwierdzeniem „rodzina ma dla mnie bardzo ważna”. Samotność i utrudniony kontakt z rodziną wymieniane są przez respondentów uznających się za nomadów lub prowadzących taki styl życia za główne wady nomadyzmu.

60% respondentów uznających się za nomadów odpowiedziało, że w przyszłości chce założyć rodzinę i mieć dzieci (zagregowane odpowiedzi „tak” oraz „raczej tak”). 42% badanych deklaruje, że nawet, gdy założą rodzinę i pojawią się dzieci, ich dotychczasowe życie nie zmieni się, będą żyć tak jak do tej pory.

Zamknij

Pobierz bezpłatnie:
Wędrowcy. Raport o współczesnych nomadach.

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty:
Wędrowcy. Raport o współczesnych nomadach.

Cena netto: 0 zł VAT: 0 zł Cena brutto (do zapłaty): 0 zł
  • Dane do wystawienia FV proforma:

  • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
  • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
  • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Hidden

Dołącz do newslettera infuture.institute

Każdego dnia w instytucie dzielimy się wiedzą. Raz na jakiś czas zbieramy to, co dla nas najważniejsze i wysyłamy w newsletterze.

Znajdziecie w nim:

  • wyniki naszych badań,
  • informacje z obszaru trendowego,
  • autorskie teksty, raporty, komentarze ekspertów,
  • a także „rozmowy o przyszłości”.

"*" oznacza pola wymagane

*
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zostałem poinformowany, że moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, zwykłego, polegającego na analizie wykonanej przez osobę odpowiedzialną za działania marketingowe, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dobór odpowiednich ofert handlowych. Mam prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania.*