zamknij

Wybierz język

Wybierz walutę

Implementing AI (business)

W lutym 2018 roku infuture hatalska foresight institute przeprowadził badania wśród 553 przedstawicieli firm. Wynika z nich, że jedna trzecia badanych polskich firm wdrożyła u siebie rozwiązania z obszaru sztucznej inteligencji. Tylko 11% respondentów wyraziło opinię, że podjęte kroki w niewielkim stopniu lub wcale nie przełożyły się na wzrost skuteczności działania przedsiębiorstwa.

Wśród rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję najczęściej stosowanych w polskich firmach znalazły się: roboty i automatyzacja produkcji, boty, chatboty obsługujące klientów, rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo firmy, różnego rodzaju algorytmy danych pozwalające na uczenie się zachowań klientów i użytkowników.

Rozwiązania korzystające z technologii AI już teraz w coraz większym stopniu usprawniają procesy w firmach – jest to widocznie (w znaczeniu: gołym okiem) opłacalne. W ciągu najbliższego roku inwestycje w te rozwiązania, a zwłaszcza w automatyzację, planuje co piąta badana firma, a w dalszej przyszłości – co czwarta. Niewątpliwie ten kierunek zmian jest w sposób oczywisty traktowany jako przyszłościowy (przykładem może być Amazon, który po przejęciu firmy Kiva oferującej rozwiązania z zakresu robotyki oraz inteligentnego sposobu wyszukiwania i transportowania towarów w magazynach, skrócił cykl wysyłki z około 70 do 15 minut, a roczny zwrot z inwestycji w nową technologię wyniósł blisko 40%).

Wyraźnie zmienia się rynek usług. W kontekście customer service chociażby umiejętność rozpoznawania ludzkich emocji przez systemy (nad czym trwają wciąż zaawansowane prace), może przekładać się na zadowolenie klientów. Systemy tego typu zapewniają całodobową obsługę, nie oddziaływają na nie czynniki zewnętrzne – ich interakcji z człowiekiem nie jest w stanie zaburzyć np. zły humor czy pogoda, zatem coraz częściej są one wdrażane, by usprawnić proces obsługi.

Dane jednoznacznie pokazują, iż przedstawiciele firm dostrzegają przewagę korzyści nad zagrożeniami, jakie niesie za sobą sztuczna inteligencja (67% vs 23%). Chęć wdrażania AI w wielu dużych przedsiębiorstwach wynika zazwyczaj z oczekiwań inwestorów w związku z odczuwalną bądź prognozowaną presją na wynik finansowy. W przypadku mniejszych przedsiębiorstw – z uwagi na mniejsze zasoby, którymi dysponują – sztuczna inteligencja jest często sposobem na możliwość konkurowania ze zdecydowanie większymi podmiotami, zaistnienia szybciej.

Na AI można patrzeć z dwóch perspektyw – od strony biznesu, jak i pracowników. Dla firmy sztuczna inteligencja może być narzędziem do generowania przychodów lub redukcji kosztów. Pracownicy, z kolei, mogą postrzegać sztuczną inteligencję jako zagrożenie dla swojego zatrudnienia.

Firmy w bardzo zbliżony sposób identyfikują korzyści. Oczekują, iż wdrożenie sztucznej inteligencji przyniesie przede wszystkim oszczędności (53%) i usprawni proces zarządzania (43%). Jedna trzecia badanych uważa, że wdrożenie sztucznej inteligencji ułatwi proces produkcji, a jedna czwarta, że usprawni księgowość. Co piąty ankietowany podał zmniejszenie liczby zatrudnionych oraz udogodnienia w zakresie rekrutacji.

Najczęściej przywoływanym przez firmy zagrożeniem jest brak gotowości technologicznej do wdrożenia rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję – dotyczy to blisko połowy ankietowanych. 37% obawia się słabszej jakości obsługi klienta. Brak gotowości technologicznej i zaplecza IT w firmach niewątpliwie wiąże się możliwościami dla dynamicznie rosnącego (również w Polsce) rynku startupowego oferującego rozwiązania z zakresu AI. Najlepsze rozwiązania przejmowane są dość szybko, także przez gigantów branży, co pokazuje, że walka o przewagę konkurencyjną jest zacięta (np. Google kupił już 14 startupów z obszaru AI, Apple przejęło 11 startupów, Microsoft zainwestował w 5 firm, Twitter jest właścicielem 4 startupów).

Dziś rozwiązania AI spotykamy właściwie w każdej branży – także tam, gdzie zdaniem badanych jest to mało prawdopodobne. Trzy najczęściej wskazywane branże, które w opinii ankietowanych firm zostaną najszybciej zdominowane przez sztuczną inteligencję, to: IT (37%), bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy (33%) oraz telekomunikacja (25%). Według wskazań internautów bankowość zostanie zastąpiona przez medycynę.

Warsztaty: AI w biznesie

Zapraszamy na warsztaty, składające się z 2 modułów:

 • Moduł 1: Prezentacja inspiracyjna (wnioski z raportu w pigułce),
 • Moduł 2: Wypracowanie konsekwencji przedstawionych trendów i prognoz dla Twojego biznesu.

Efekt warsztatów:

 • konkretne koncepcje biznesowe, w odpowiedzi na wybrane trendy,
 • znajomość najistotniejszych trendów związanych z technologią AI w kontekście przyszłości Twojej branży i firmy.
ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY
 • Zapytaj o warsztaty

 • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Hidden
Zamknij

Pobierz bezpłatnie:
AI. Wyzwania i konsekwencje

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty:
AI. Wyzwania i konsekwencje

Cena netto: 0 zł VAT: 0 zł Cena brutto (do zapłaty): 0 zł
 • Dane do wystawienia FV proforma:

 • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
 • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
 • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Hidden

Dołącz do newslettera infuture.institute

Każdego dnia w instytucie dzielimy się wiedzą. Raz na jakiś czas zbieramy to, co dla nas najważniejsze i wysyłamy w newsletterze.

Znajdziecie w nim:

 • wyniki naszych badań,
 • informacje z obszaru trendowego,
 • autorskie teksty, raporty, komentarze ekspertów,
 • a także „rozmowy o przyszłości”.

"*" oznacza pola wymagane

*
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zostałem poinformowany, że moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, zwykłego, polegającego na analizie wykonanej przez osobę odpowiedzialną za działania marketingowe, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dobór odpowiednich ofert handlowych. Mam prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania.*