zamknij

Wybierz język

Wybierz walutę

For the People, by the People

Badania potwierdzają, że firmy stosujące politykę inkluzywności są bardziej dochodowe niż ich mniej zróżnicowani pod kątem zatrudnienia konkurenci. Analitycy z Bloomberga w Londynie i Singapurze wykazali, że w przebadanych firmach wyniki w tych najbardziej zróżnicowanych pod względem płci były lepsze o 141% w ciągu ostatnich 10 lat.

Proj. Heatherwick Studio, Źródło: www.heatherwick.com

Naciski na dywersyfikację siły roboczej oraz fakt, że coraz więcej firm zwraca uwagę na włączanie do swoich zespołów różnorodnych pracowników, są obecnie mocno zauważalne. Zespoły składające się z ludzi reprezentujących odmienne pokolenia, płcie, kultury, wyznania, narodowości stanowią przewagę konkurencyjną na rynku. Przewagę pod względem innowacyjnym, kreatywnym, a zwłaszcza pod kątem umiejętności zrozumienia potrzeb większej liczby osób i grup społecznych.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju przygotowała raporty In It Together: Why Less Inequality Benefits All oraz Productivity-Inequality Nexus, w których opisuje szereg rekomendacji mających sprzyjać wzrostowi gospodarczemu (przy jednoczesnym założeniu zmniejszania nierówności i zwiększania inkluzywności). We wskazanych dokumentach znajdują sią sugestie dotyczące wdrażania programów uczenia się przez całe życie, stworzenia odpowiednich zachęt do inwestycji opartych o innowacje i pobudzania przedsiębiorczości, także wśród kobiet, wspierania programów wsparcia na rynku pracy dla wszystkich grup społecznych. Scenariusz For the People and by the People dotyczy bardzo szerokich zmian społecznych, które będą wpływać również na budownictwo i architekturę. Łączy się on nie tylko z tym, że ludzie pracują coraz dłużej, a granice wieku emerytalnego się przesuwają, lecz także z tym, że są oni coraz aktywniejsi i zdrowsi.

W Google’u czy Intelu już dziś istnieją specjalne zespoły odpowiedzialne za „zarządzanie różnorodnością i strategią inkluzywności pomagające menadżerom”. Obecnie w jednej firmie możemy spotkać przedstawicieli nawet czterech generacji. Z jednej strony na rynek pracy wciąż wchodzą energiczni młodzi ludzie, z drugiej – obok nich pracują osoby coraz starsze. Większość krajów europejskich podjęła w ostatnich latach decyzję o podwyższeniu wieku emerytalnego zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Część krajów planuje podwyższać go jeszcze bardziej (nawet do 72 lat) w kolejnych dekadach, co oznacza, że aktywność zawodowa będzie mogła wynosić nawet ponad 50 lat.

W tradycyjnym projektowaniu domyślnym odbiorcą infrastruktury był człowiek w pełni sił, a budynki były pełne schodów i różnic poziomów. Ciągi komunikacyjne, urządzenia sanitarne, detale architektoniczne, systemy oświetlenia i informacji tworzyły cały szereg barier i stanowiły utrudnienia dla nawet ponad 30% użytkowników. Starzejące się społeczeństwo dla rynku budowlanego czy deweloperskiego z jednej strony oznacza dopasowanie się do ich potrzeb i zapewnienia im komfortu pracy, a z drugiej strony to, że nie można zamykać się na zmieniające się wciąż potrzeby młodych. Ogromnym wyzwaniem jest zatem połączenie oczekiwań i stosunku różnych grup wiekowych wobec miejsca pracy.

Przy scenariuszu For the People and by the People należy wziąć pod uwagę coraz silniejszy trend związany z rosnącą rolą kobiet w światowej ekonomii. Emancypacja wpływa nie tylko na ekonomię, lecz także na życie społeczne, kulturalne, architekturę i projekty wnętrz.

Coraz mocniej widoczny staje się trend idei społecznej budynków oraz włączania (w tym biurowców) w tkankę miejską. Rośnie świadomość znaczenia przestrzeni biurowej w kontekście nie tylko satysfakcji pracowników, lecz także zadowolenia lokalnych mieszkańców, których angażuje się w jej funkcjonowanie.Na rozwój tego scenariusza niewątpliwie ma też wpływ wyraźnie się dziś zaznaczający trend ekonomiczny określany jako human economy. Firma badawcza Delloite w 2016 r. zapytała przedstawicieli generacji Y z 29 krajów o to, jakie najważniejsze wartości powinien obecnie reprezentować biznes, by odnieść długotrwały sukces. Na pierwszych miejscach znalazły się takie określenia biznesu: odpowiedzialny, opierający się na zaufaniu, lojalności, uczciwości, etyczny i dbający o klienta i jego potrzeby. Ludzie coraz bardziej chcą widzieć w firmach nie bezduszne korporacje, które kojarzą się tylko z dbaniem o własne interesy, ale kogoś, kto jest pomocny, angażuje się w działania na rzecz społeczności, dba o swoich pracowników. Mówi się nawet o tym, że w przyszłości firmy osiągające sukces będą nie tylko zielone (tj. nastawione na zrównoważony rozwój, przyjazne środowisku), lecz także błękitne – co znaczy, że będą więcej dawać (np. lokalnej społeczności, wykluczonym grupom), niż odbierać.

Warsztaty: Przyszłość biura

Zapraszamy na warsztaty, składające się z 2 modułów:

 • Moduł 1: Prezentacja inspiracyjna (wnioski z raportu w pigułce),
 • Moduł 2: Wypracowanie konsekwencji przedstawionych trendów i prognoz dla Twojego biznesu.

Efekt warsztatów:

 • konkretne koncepcje biznesowe, w odpowiedzi na wybrane trendy,
 • znajomość najistotniejszych czynników zmian: społecznych, technologicznych i ekonomicznych w kontekście przyszłości przestrzeni biurowych.
ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY
 • Zapytaj o ofertę

 • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Hidden
Zamknij

Pobierz bezpłatnie:
Living buildings

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty:
Living buildings

Cena netto: 0 zł VAT: 0 zł Cena brutto (do zapłaty): 0 zł
 • Dane do wystawienia FV proforma:

 • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
 • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
 • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Hidden

Dołącz do newslettera infuture.institute

Każdego dnia w instytucie dzielimy się wiedzą. Raz na jakiś czas zbieramy to, co dla nas najważniejsze i wysyłamy w newsletterze.

Znajdziecie w nim:

 • wyniki naszych badań,
 • informacje z obszaru trendowego,
 • autorskie teksty, raporty, komentarze ekspertów,
 • a także „rozmowy o przyszłości”.

"*" oznacza pola wymagane

*
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zostałem poinformowany, że moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, zwykłego, polegającego na analizie wykonanej przez osobę odpowiedzialną za działania marketingowe, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dobór odpowiednich ofert handlowych. Mam prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania.*