zamknij

Wybierz język

Wybierz walutę

In symbiosis with nature

Scenariusz In Symbiosis with Nature zakłada, że w przyszłości wszystkie budynki i miasta obligatoryjnie będą musiały korzystać z rozwiązań bazujących na tzw. zielonej infrastrukturze. Wiązać będzie się to z całkowitą zmianą myślenia i głęboką potrzebą powrotu do natury.

Coraz mocniej widoczny staje się trend idei społecznej budynków oraz włączania (w tym biurowców) w tkankę miejską. Rośnie świadomość znaczenia przestrzeni biurowej w kontekście nie tylko satysfakcji pracowników, lecz także zadowolenia lokalnych mieszkańców, których angażuje się w jej funkcjonowanie.Na rozwój tego scenariusza niewątpliwie ma też wpływ wyraźnie się dziś zaznaczający trend ekonomiczny określany jako human economy. Firma badawcza Delloite w 2016 r. zapytała przedstawicieli generacji Y z 29 krajów o to, jakie najważniejsze wartości powinien obecnie reprezentować biznes, by odnieść długotrwały sukces. Na pierwszych miejscach znalazły się takie określenia biznesu: odpowiedzialny, opierający się na zaufaniu, lojalności, uczciwości, etyczny i dbający o klienta i jego potrzeby. Ludzie coraz bardziej chcą widzieć w firmach nie bezduszne korporacje, które kojarzą się tylko z dbaniem o własne interesy, ale kogoś, kto jest pomocny, angażuje się w działania na rzecz społeczności, dba o swoich pracowników. Mówi się nawet o tym, że w przyszłości firmy osiągające sukces będą nie tylko zielone (tj. nastawione na zrównoważony rozwój, przyjazne środowisku), lecz także błękitne – co znaczy, że będą więcej dawać (np. lokalnej społeczności, wykluczonym grupom), niż odbierać.

W raporcie Global Risks 2016 zaprezentowanym podczas Światowego Forum Ekonomicznego pierwszy raz w historii publikacji zagrożenia środowiskowe i klimatyczne znalazły się na szczycie rankingu jako te, które w najbliższym czasie będą miały największy wpływ na ludzkość. Konsekwencjami tych zmian będzie m.in.: zmniejszająca się powierzchnia w miastach, kurczenie się terenów zieleni, zaburzony bilans wodny wynikający ze wszechobecnej zabudowy i sztucznych nawierzchni, wszechobecny hałas oraz wzrastający poziom zanieczyszczenia powietrza. W efekcie pojawiać się będzie coraz więcej czynników wywołujących liczne choroby cywilizacyjne: alergie, nowotwory itd.

Wzorem stają się miejsca i budynki, które maksymalizują korzyści dla ludzi przy minimalizowaniu ich wpływu na środowisko i planetę. Scenariusz zakłada, że ludzie będą coraz bardziej świadomi, że zielona infrastruktura, polityka środowiskowa oraz ekologiczne standardy w miastach są niezbędne, m.in. dla ich zdrowia i samopoczucia. Zwiększy się świadomość i potrzeba dbania o miasta i przestrzeń, w której się funkcjonuje na co dzień, oraz wykorzystania zieleni i natury i jej istotnego wpływu m.in. na efektywność pracy. Dzięki zrównoważonemu i zielonemu budownictwu świat będzie w stanie w znaczący sposób ograniczyć emisję CO² i zużycie nieodnawialnych zasobów, przyczynić się do poprawy jakości powietrza, przeciwdziałać negatywnym skutkom urbanizacji. W centrum zainteresowań nowoczesnego projektowania znajdzie się pracownik, jego potrzeby, zdrowie oraz nastrój.

Istota dbania o tzw. wellbeing stanie się jedną z nadrzędnych wartości rozwoju środowiska pracy. Aby zapewnić pracownikom komfort i optymalne warunki, nad najlepszymi biurami pracować będą standardowo całe zespoły multidyscyplinarne. Dominować będzie tzw. biophilic design zakładający, że człowiek jest częścią natury i dla właściwego funkcjonowania potrzebuje bezpośredniego z przyrodą kontaktu. Korporacje takie jak np. Amazon Google, Apple używają elementów projektowania biofilicznego, aby przyciągnąć i zatrzymać najlepszych pracowników. Biophilic design opiera się zarówno na wykorzystaniu natury w przestrzeni, jak i na naturalnych analogiach (geometria, biomorficzne formy, naturalne materiały etc.)

Według raportu World Green Building Trends 2016 liczba tzw. zielonych budynków stawianych na świecie ulega podwojeniu co trzy lata. Wymagania najemców i użytkowników powierzchni, które są dziś brane pod uwagę, związane są m.in. z kwestiami transportowymi. Liczy się dla nich już nie tylko liczba miejsc parkingowych, lecz także dobrze skomunikowana lokalizacja biurowa.

Wellbeing jest nieodłącznie związany z work-life-balance, czyli równowagą pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. To nie tylko przyjazne i atrakcyjne otoczenie, lecz także zapewnienie odpowiednich możliwości relaksu czy miejsc do spotkań oraz poczucie bezpieczeństwa. To wszystko tworzy całość, która wpływa na zaangażowanie, motywację i efektywność pracowników. Raport Towers Perrin Global Workforce Study, który prezentuje badania ponad 90 tys. pracowników na całym świecie, potwierdza, że organizacje, które mają zaangażowanych pracowników, odnotowują coroczny wzrost zysków operacyjnych na poziomie 19% oraz 28-procentowy wzrost dochodów z każdej akcji.

W związku ze zmianami klimatycznymi coraz więcej mówi się o koncepcji zielonych miast i zielonych budynków. Współczesne miasta wciąż nie do końca wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju. Według różnych źródeł ośrodki miejskie odpowiadają za ok. 70% światowej emisji CO² i jednocześnie konsumują 80% globalnej produkcji energii. Fab City to globalny program, którego celem jest przekształcenie dzisiejszych miast w samowystarczalne, ekologiczne i komunikujące się ze sobą platformy technologiczne. Projekt jest wspierany przez międzynarodowy think tank urbanistów i innowatorów pracujących nad zmianą zagospodarowania i użytkowania miast. Wypracowane koncepcje mają całkowicie uniezależnić miasta od dostawców. Mają one stać się niezależne i samowystarczalne w kwestii produkcji energii czy żywności.

Warsztaty: Przyszłość biura

Zapraszamy na warsztaty, składające się z 2 modułów:

 • Moduł 1: Prezentacja inspiracyjna (wnioski z raportu w pigułce),
 • Moduł 2: Wypracowanie konsekwencji przedstawionych trendów i prognoz dla Twojego biznesu.

Efekt warsztatów:

 • konkretne koncepcje biznesowe, w odpowiedzi na wybrane trendy,
 • znajomość najistotniejszych czynników zmian: społecznych, technologicznych i ekonomicznych w kontekście przyszłości przestrzeni biurowych.
ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY
 • Zapytaj o ofertę

 • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Hidden
Zamknij

Pobierz bezpłatnie:
Living buildings

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty:
Living buildings

Cena netto: 0 zł VAT: 0 zł Cena brutto (do zapłaty): 0 zł
 • Dane do wystawienia FV proforma:

 • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
 • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
 • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Hidden

Dołącz do newslettera infuture.institute

Każdego dnia w instytucie dzielimy się wiedzą. Raz na jakiś czas zbieramy to, co dla nas najważniejsze i wysyłamy w newsletterze.

Znajdziecie w nim:

 • wyniki naszych badań,
 • informacje z obszaru trendowego,
 • autorskie teksty, raporty, komentarze ekspertów,
 • a także „rozmowy o przyszłości”.

"*" oznacza pola wymagane

*
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zostałem poinformowany, że moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, zwykłego, polegającego na analizie wykonanej przez osobę odpowiedzialną za działania marketingowe, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dobór odpowiednich ofert handlowych. Mam prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania.*